Kirkelige handlinger


Dåb

Vi tror, at dåben er et nådemiddel, hvorigennem Gud skænker os syndernes forladelse, troen og Helligånden. I dåben er det ikke os, men Gud der handler. Dåb og oplæring i den kristne tro hænger uløseligt sammen. Derfor døber vi kun børn af troende forældre og voksne, der senere i livet kommer til tro på Jesus og ønsker at leve med ham.

Hvis du ønsker at blive døbt eller at få dit barn døbt i LM Kirken, så kontakt kirkens præst. Forud for dåbshandlingen vil der være en dåbssamtale ved barnedåb og dåbsoplæring ved voksendåb. Selve dåbshandlingen foregår i forbindelse med en gudstjeneste.

Konfirmation

I konfirmationen fejrer vi, at Gud i dåben konkret har tilsagt konfirmanden et løfte om, at frelsen i Jesus er fuldbragt for dem. I konfirmationen bekræfter konfirmanden, at han/hun fortsat ønsker at tilhøre Jesus og leve med ham.

Forud for konfirmationen modtager konfirmanden konfirmationsforberedelse hos kirkens præst.

Hvis du ønsker at få dit barn konfirmeret i LM Kirken, så kontakt kirkens præst.

Vielse

LM Kirken har vielsesmyndighed og kan derfor forrette vielse. Vielsen sker i overensstemmelse med vores vedtægter og værdigrundlag.

Hvis du ønsker at blive viet i LM Kirken, så kontakt kirkens præst.

Forud for vielsen vil der være en samtale med præsten som en forberedelse til vielsen og ægteskabet. Selve vielsen vil foregå til en særskilt gudstjeneste som brudeparret aftaler i samarbejde med præsten.

Vi anbefaler også, at kommende ægtepar benytter sig af LM's tilbud om forlovelsessamtaler.


Begravelse

Ved dødsfald og ønske om begravelse kontakt kirkens præst.

Læs mere vedr. det praktiske her.

SOCIAL

Følg LM Kirken Herning på Facebook


© Copyright LM Kirken Herning 2022

LM Kirken Herning Godthåbsvej 23 7400 Herning