LM Kirken Herning

Klassisk gudstjeneste
En "Klassisk gudstjeneste" er en traditionel gudstjeneste med en liturgi, der i formen minder om en højmesse i Folkekirken. Dog vil der også være Børnenes 5 minutter og Ordet frit.

 

Basic gudstjeneste
En "Basic gudstjeneste" er en lidt kortere gudstjeneste, der minder om et møde i missionshuset. Der vil være mindre liturgi, typisk ingen nadver og mere tid til forkyndelse. Og så vil der være Børnenes 5 minutter og Ordet frit.

 

Temasøndag
En "Temasøndag" er en undervisningsgudstjeneste i to afdelinger med fokus på forkyndelse og undervisning. Det kan både være bibelundervisning eller et aktuelt tema, der belyses ud fra Guds ord. Under første time er der børnekirke, og under anden time er der børnepasning. Temasøndag afsluttes normalt med kirkefrokost ca. kl. 12.15.

 

Lovsangs- og vidnegudstjeneste
Til en "Lovsangs- og vidnegudstjeneste" er der fokus på, at vi sammen lovpriser Gud og deler tro og liv med hinanden. Der vil være en kortere prædiken og typisk også nadver.

 

Familiegudstjeneste
En "Familiegudstjeneste" er en gudstjeneste for hele familien med særligt fokus på børnene. Bibelens budskab formidles på en enkel og ligefrem måde i børnehøjde.

 

Missionsgudstjeneste
En "Missionsgudstjeneste" er en klassisk gudstjeneste med fokus på mission. Gudstjenesten indeholder fysisk eller virtuelt besøg af nuværende eller tidligere missionærer eller andre missionsindslag.